IZABERITE DESTINACIJU

Venecija

29eur

Venecija


Venecija

24.05.2019.; 07.06.2019.; 28.06.2019.; 19.07.2019.; 02.08.2019.; 16.08.2019.; 30.08.2019.;

Program putovanja: 

1.dan (petak) BEOGRAD – HRVATSKA – SLOVENIJA
Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije “Laste” (Auto put Beograd-Niš broj 4.) u 18.00 h i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 19.30 sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora. (za polaske od 10.05.2019 – Polazak autobusa iz Beograda će biti sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice)


2.dan (subota) PUNTO SABIONI – VENECIJA (fakultativa)
Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do “Kraljice Mediterana” – Venecije. Poseta gradu “krilatog lava” započinje sa mesta čija je lepota toliko neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi – Piazza San Marco. Najpoznatije gradjevine nekadašnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, astronomski sat… Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i najstarijeg mosta Ponte Rialto. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje. Popodnevni povratak brodicem do luke Punta Sabione. Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.

3.dan (nedelja) SLOVENIJA – HRVATSKA – BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u prepodnevnim satima.

Cenovnik i uslovi plaćanja:

Termini

SPECIJAL

(za odredjeni broj osoba)

Cena aranžmana

10.05 – 12.05.2019.

LAST MINUTE 25 

35 

24.05 – 26.05.2019.

29 

35 

07.06 – 09.06.2019.

29 

35 

28.06 – 30.06.2019.

29 

35 

19.07 – 21.07.2019.

29 

35 

02.08 – 04.08.2019.

29 

35 

16.08 – 18.08.2019.

29 

35 

30.08 – 01.09.2019.

29 

35 


Uslovi plaćanja i ostale napomene: 
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

Uslovi plaćanja: 
• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJAT

ARANŽMAN OBUHVATA ARANŽMAN NE OBUHVATA
Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
Obilaske prema programu (Venecija – panorama grada)
Troškove organizacije i vođenja aranžmana
Usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja
Putno osiguranje u iznosu od 1€ po osobi/ dnevno (17-71g), 0,5€ (0,6 – 16,99 g), 2€ (71-84g). Suma osiguranja 30.000€
Staničnu uslugu – peronsku kartu 50,00 rsd za polaske iz Beograda sa stanice BAS, plaća se u agenciji
Ulaznice i fakultativne izlete
Individualne troškove

 

NAPOMENE:
Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svakidodatni kofer ili veću kesu iznosi 40eur.

OPŠTE NAPOMENE:
• Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi


Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija „OKTOPOD TRAVEL“-a, Licenca OTP 130/2010 izdata 05.02.2010. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Program br.3 od 18.03.2019. Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.godine.