IZABERITE DESTINACIJU

Uvac
Spoj nestvarnih meandara

1850rsd

Uvac


Uvac – Spoj nestvarnih meandara

Jednodnevni izlet

TERMIN PUTOVANJA: 26. maj 2019.

Program putovanja: 

Sastanak kod restorana Lovac u 05:30h, polazak iz Lazarevca u 05:45h. Voznja preko Cacka uz usputnu pauzu radi odmora i osvezenja. Kraći predah i nastavak putovanja ka Novoj Varosi. Odlazak na Uvačko jezero, gde nas čekaju ljubazni domaćini. Napuštanje autobusa. Odlazak do kampa odakle krećemo vožnju čamcima i posetu Ledene pećine. Splavarenje Uvačkim jezerom, posmatranje beloglavih supova i drugih ptica na gnezdima i u letu, obilazak pećine. U povratku fakultativno odlazak na vidikovac, odakle se pruža spektakularni pogled na kanjon Uvca. Po povratku slobodno vreme za odmor i šetnju. Povratak u dogovoreno vreme. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

Cena aranžmana: 1850 RSD

Način plaćanja: 

•dinarski,  30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put

ARANŽMAN OBUHVATA ARANŽMAN NE OBUHVATA
Prevoz turističkim autobusom (AC, DVD)
Usluge vodiča /pratioca grupe (predstavnik agencije)
Troškovi organizacije putovanja
Individualni troškovi
Voznja čamcima. obilazak Ledene Pećine, vidikovac i ulaznica za rezervat 1250,00 rsd

Uz ovaj pogram važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije organizatora. Ovlasceni subagent Silva travel Lazarevac.
Nikole Vujačića 8.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA SILVA TRAVEL

ORGANIZATOR JEDNODNEVNOG IZLETA SILVA TRAVEL

SLAĐANA ARSENIJEVIC PR SILVA TRAVEL NIKOLE VUJACICA 8 LAZAREVAC.

Cenovnik br. 1 od 02.09.2018.

 

POSEBNE NAPOMENE: (obavezno pročitati)
•Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
•Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
•Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora.
•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije