IZABERITE DESTINACIJU

Upoznajmo Srbiju: Sremska Mitrovica - Sirmium - Zasavica
Jednodnevni izlet - 23.06.2019.

1390rsd

Upoznajmo Srbiju: Sremska Mitrovica – Sirmium – Zasavica


Upoznajmo Srbiju: Sremska Mitrovica – Sirmium – Zasavica

Jednodnevni izlet: 23.06.2019.

Program putovanja:

Sastanak kod restorana Lovac u 07:45h, polazak iz Lazarevca u 08:00h. Voznja preko Šapca uz usputnu pauzu radi odmora i osvezenja. Kraći predah i nastavak putovanja ka Sremskoj Mitrovici. Kraće razgledanje grada u pratnji vodiča. Obilazak Sirmiuma i Carske palate. U Sirmiumu i njegovoj okolini rođeno je 7 rimskih careva. Otkriće Carske palate – cirkusa 1957. godine stavilo je Sremsku Mitrovicu na jako visoku poziciju na arheološkoj mapi sveta. Nakon obilaska, nastavak putovanja ka Zasavici, rezervatu prirode. Po dolasku prezentacija rezervata prirode i fakultativna vožnja turističkim brodićem tokom koje se pruža pogled na najširi deo toka Zasavice iza koga se nalazi pašnjak kojeg dalje u plovidbi zamenjuje predeo poplavnih šuma, tako da se u preletu mogu videti kako ptice močvarnice tako i razne šumske vrste ptica. Vizitorski centar sa drvenim tornjem visine 18 metara predstavlja centralno turističko mesto rezervata sa koga se pruža nestvaran pogled. Slobodno vreme za šetnju i kupovinu proizvoda od mangulice i magarećeg mleka. Povratak u dogovoreno vreme. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj programa.

NAČIN PLAĆANJA:

•dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put

CENA ARANŽMANA: 1390 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA ARANŽMAN NE OBUHVATA
Prevoz turističkim autobusom (AC, DVD)
Usluge vodiča /pratioca grupe (predstavnik agencije)
Troškovi organizacije putovanja
Ulaznica za Sirmium
Individualni troškovi
Ulaz u rezervat Zasavica 300,00 rsd (sa vožnjom turističkim brodićem 500,00 rsd)

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA SILVA TRAVEL
ORGANIZATOR JEDNODNEVNOG IZLETA SILVA TRAVEL
SLAĐANA ARSENIJEVIC PR SILVA TRAVEL NIKOLE VUJACICA 8 LAZAREVAC.
Cenovnik br. 1 od 22.05.2019.
 

 

POSEBNE NAPOMENE: (obavezno pročitati)

• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
• Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije