IZABERITE DESTINACIJU

Ohrid
Autobusom - 3 dana – 2 noćenja

od 59€

Ohrid

Ohrid

Autobusom –  3 dana – 2 noćenja

Drevni grad Ohrid, smešten na obali istoimenog jezera, je već dugi niz godina sa punim pravom centar i pravi biser turizma Makedonije. Izuzetno bogata istorija prostora današnje Makedonije se naravno oslikala i kroz istoriju Ohrida – u IX veku Ohrid je bio centar širenja hrišćanstva medju Slovenima iz kog su delovali Sv. Naum (prvi slovenski monah) i Sv. Kliment (prvi slovenski episkop), učenici velikih prosvetitelja Sv. Ćirila i Metodija. U X veku postaje prestonica cara Samuila i bugarske patrijaršije. Ohrid je veoma zanimljiva turistička destinacija s obzirom na veliki broj spomenika koji se u njemu nalaze. Crkve Svete Sofije, Svetog Klimenta (obe sa srednjovekovnim freskama iz XIV veka) i ostaci starih turskih zidina samo su neke od znamenitosti koje treba posetiti. Zajedno sa Ohridskim jezerom uvršćen je u kulturnu baštinu UNESCO-a.

Polazak: 09.04.2020.
Period boravka:10.04.-12.04.2020.
Privatan smeštaj Cena: 59 € + 500.00 dinara/po osobi u 1/2 i 1/3 sobi
Cena: 94€+ 500.00 dinara/u 1/1 sobi

Program putovanja:

Dan 1.

Lazarevac – Ohrid

09.04.2020. Polazak iz Lazarevca u 21h.Sastanak grupe u 20.30h.Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.

Dan 2.

Ohrid – sv Naum

10.04.2020. Dolazak u Ohrid u jutarnjim  časovima.Panoramski obilazak starog i istorijskog dela grada Ohrida poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa vodičem: Arheološki muzej, crkva Sv. Sofija iz XI veka, crkva Sv. Bogorodica Perivlepte (Sv. Kliment), izgrađena 1295. god. na vrhu starog grada, Rimski teatar. Obilazak crkve Sv. Jovana Bogoslova Kanea, jedne od najstarijih crkava u Ohridu. Obilazak stare čaršije i šoping u autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim filigranskim rukotvorinama i nadaleko čuvenim ohridskim biserima. Fakultativni izlet za Sv.Naum (10€), manastir iz X veka.Povratak i smeštaj u vilu/hotel. Slobodno popodne. Uveče fakultativna večera (10€) u restoranu „Biljanini Izvori“. Noćenje.

Dan 3.

Tirana

11.04.2020.Izlet za Albaniju. Vožnja prema Tirani. Obilazak Tirane: Saborna crkva, Katolička katedrala, Etem begova džamija, Nacionalno-istorijski muzej, Skenderbegov trg…Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak za Ohrid. Noćenje.

Dan 4.

Ohrid – Skoplje – Lazarevac

12.04.2020. Odjava iz smeštaja. Putovanje ka Skoplju. Panoramsko razgledanje grada – Skopska tvrđava – kale, crkva Sv. Spasa, Mustafapašina džamija. Nastavak puta za Lazarevac. Dolazak u Lazarevac oko ponoći (u zavisnosti od čekanja na graničnom prelazu). Kraj aranžmana.

ARANŽMAN OBUHVATA ARANŽMAN NE OBUHVATA
 • Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom
 • panoramski obilazak Skoplja
 • panoramski obilazak Tirane
 • smeštaj – 2 noćenja
 • razgledanje Ohrida
 • transfer vodič
 • troškovi organizacije puta.
 • međunarodno grupno putno zdravstveno osiguranje
 • individualni i ekstra troškovi.
 • Fakultativni izlet: sv Naum – 10€ ( transfer + Vodič )
 • Fakultativna večera: 10€

Popusti za decu : Za dete do 6 godina u pratnji 2 odrasle osobe: – 50 % ( ima mesto u autobusu i deli ležaj).Dete od 06god.-12god. starosti u pratnji 2 odrasle osobe : -30% – ima i mesto u autobusu i ležaj.

Opis smeštaja :

Vila Ginek / Vila Viktor / Vila Old town/Vila Jovana/Vila Marjan/Vila Afrodita/Vila Pavlovski – privatan smeštaj ,Lokacija: grad Ohrid, širi centar. Sobe: 1/2,1/3 , klima , TWC , Tv .

Prevoz :Moderan turistički autobus, video & audio oprema, klima ili minibus (AC/TV).

Polazak: Mesto polaska: Lazarevac , po dogovoru.

INFO

Putnici su dužni da na mestu polaska budu najkasnije 15 minuta pre vremena predviđenog za dolazak autobusa.

Molimo vas da imate u vidui eventualna kašnjenja, posebno za ulaske usput… Vodič će Vas nazvati ukoliko se dese nepredviđene situacije.

Svi autobusi su turističke klase, opremljeni klima, video i audio uređajima, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom o ispunjenosti propisa za prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju.

Agencija ima pravo da na mesto polaska postavi bilo koju vrstu vozila koje je tehnički ispravno i u skladu sa pozitivnim turističkim uzansama (double decker, mini bus, kombi…).

Vreme polaska i povratka autobusa u slučaju ne dobijanja SMS obaveštenja, proveriti u agencijii kod predstavnika dan pre polaska, odnosno povratka, te u slučaju kašnjenja ili ne dolaska putnikana mesto polaska ili povratka autobusa, agencija ne preuzima odgovornost.

U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. WC nije u upotrebi. U slučaju nepoštovanja ovih odredaba, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku. Bebe i deca do 12 godina moraju imati svoje sedište (ne mogu biti u krilu).

Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Ukoliko nije izvršena doplata za određenu kategoriju sedišta (po cenovniku), putnik je u obavezi da prihvati bilo koje sedište, koje mu agencija dodeli .Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, podnose zahtev i uplaćuju dodatnih 1000 dinara prilikom prijave za aranžman.

Agencija određuje mesta polaska i dolaska autobusa, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima u trajanju od 20-60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predviđene pauze (uključujućii “free shop“).

Uplatom prevoza smatra se da je putnik pročitao navedene napomene i izvode i da  prihvatas ve gore navedeno, bez pravana naknadni prigovor i žalbu.

Prtljag: Cena prevoza obuhvata i prevoz do dva komada ličnog prtljaga, neophodnog za vreme putovanja. U slučaju većeg broja prtljaga, prevoznik ili Organizator putovanja (u interesu komfora ostalih putnika) neće primiti višak prtljaga, kao ni drugu robu koja nije za ličnu upotrebu.

Broj telefona vodiča je tu, kako bi na samom putu imali njegovkontakt ili eventalno imate poteškoće da stignete na dogovoreno mesto u dogovoreno vreme, te nije potrebno da ga svako obaveštava da je stigao na mesto polaska. Ime vodiča i broj telefona biće objavljeni 24h pred put.

Pisani program: Zas veinformacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Rezervacija: Usmena rezervacija važi tri dana od dana prijave, a nakon toga ukoliko se ne uplati prijavna akontacija, rezervacija se poništava.

Promena cene: Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično (minimum za realizaciju aranžmana je 35 prijavljenih putnika), izmeni cenu putovanja za odgovarajućiiznosiliotkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.

First i Last minute: Organizator zadržava pravo da putem FIRST ili LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku, nemaj upravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Napomena za vizni režim: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polaskui u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putne isprave: Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanimaSrbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

Opšti uslovi: Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Halo Tours, licenca br. OTP 66/2010 izdata 02.02.2010, a usklađeni su sa Zakonom o turizmuRepublike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Halo Tours smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije. Minimum za realizaciju aranžmana je 35 prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 prijavljenih.  U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija ima pravo otkaza aranžmana do 5 dana pre polaska.

Garancija:U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000€ kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garancijiputovanjabroj 0064/2018 od 25.01.2019.god., zaključenogsaugovaračemosiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, +381 11 3228 686, +381 11 3228 687, prijavomnaadresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ilinamail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisabroj: 300060045  od 25.01.2019. godineAkcionarskogdruštva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

Kategorija smeštaja – hotela je kategorisanapremalokalnimkriterijumimazemljekoja se posećuje.

Vredne stvari: Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Putno osiguranje: Medjunarodno putno zdravstvenoo osiguranje nije uključeno u cenu. Za zemlje EU I Turske nijeo bavezno. Kod nas u agenciji možete pribaviti polisu Milenijum osiguranja. Polisom se mogu se osigurati sva lica stara do 85 godina koja su državljani Srbije. Kontaktiranjem CORIS International Paris, koji preko svojih predstavništava širom sveta obezbeđuje 24 časovno pružanje informacija i pomoći u slučaju da Vam se desi osigurani slučaj bićeVam pružena neophodna medicinska pomoć. Sa polisom putničkog zdravstvenog osiguranja obezbeđena je potpuna sigurnost tokom Vašeg boravka u inostranstvu.

Cena grupnog osiguranja za osobe od 19-75 god.  je 130 din po danu/osobi. Za decu od 0 – 19 god- 80 din/ po danu/po osobi. Za osobe preko 75 godina starosti osiguranje je 300 din po danu/po osobi.

Način plaćanja: Cene u tabeli su u eur. U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu banke NBS na dan uplate. Prilikom rezervacije najmanje se uplaćuje 40 % od aranžmana . Mogućnost plaćanja u ratama u gotovini, karticama banaka (Visa, Master, Maestro , Dina), kreditna karticabanke Intesa do 6 mesečnih rata, čekovima gradjana, do polaska na put.U slučaju velikih  poremećaja na monetarnom tržištu,promene cena goriva, drumskih taksi, putarina i dr. cena aranžmana podleže promeni.

Promena programa: Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazaki dr.).

 Uz ovaj pogram važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Halo Tours. Subagent Silva travel Lazarevac.