IZABERITE DESTINACIJU

Dragulji Banata - Kikinda i Zrenjanin
Jednodnevni izlet - 06.07.2019.

1650rsd

Dragulji Banata – Kikinda i Zrenjanin


Dragulji Banata – Kikinda i Zrenjanin

Jednodnevni izlet: 06.07.2019.

Program putovanja:

Sastanak kod restorana Lovac u 06:45h, polazak iz Lazarevca u 07:00h. Voznja ka Kikindi uz usputnu pauzu radi odmora i osvezenja. Kraći predah i nastavak putovanja. Odlazak do Kikinde, koja se nalazi u banatskoj ravnici i čiju srdačnost ljubaznih domaćina je teško nadamšiti. Kratko upoznavanje grada sa vodičem. Slobodno vreme, a naša preporuka bi svakako bila da vidite čuvenu mamuticu Kiku. U glinokopu fabrike crepa pronađen je ogroman skelet, ispostaviće se mamuta starijeg od 500000 godina. Kikindski mamut nazvan Kika predstavlja jedinstvenu turističku atrakciju u okolini a i šire. Nastavak putovanja ka najvećem gradu Banata – Zrenjaninu. Danas Zrenjanin, a nekada Berkeček, grad je izuzetne urbanističke zamisli – krivudavi meandri Begeja bili su osnova za formiranje gradskih ulica. Staro gradsko jezgo i pešačku zonu čini skup atraktivnih zdanja, podignutih većinom tokom XIX i početkom prošlog veka. Upoznavanje grada sa vodičem. Slobodno vreme za odmor i šetnju. Povratak u dogovoreno vreme. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.

NAČIN PLAĆANJA:

•dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put

CENA ARANŽMANA: 1490 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA ARANŽMAN NE OBUHVATA
Prevoz turističkim autobusom (AC, DVD)
Usluge vodiča /pratioca grupe (predstavnik agencije)
Troškovi organizacije putovanja
Individualni troškovi – nepomenute usluge

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA SILVA TRAVEL
ORGANIZATOR JEDNODNEVNOG IZLETA SILVA TRAVEL
SLAĐANA ARSENIJEVIC PR SILVA TRAVEL NIKOLE VUJACICA 8 LAZAREVAC.
Cenovnik br. 1 od 23.05.2019. 

 

POSEBNE NAPOMENE: (obavezno pročitati)

  • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
  • Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
  • Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora.
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije