IZABERITE DESTINACIJU

CINQUE TERRE
NOVA GODINA 2017.

od 159€

Cinque Terre


6 DANA – 3 NOĆI / AUTOBUSOM

CINQUE TERRE

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

NOVA GODINA 2017.

POLASCI

POLASCI Hotel DOMUS 3*
29. Decembar 2016. 159 €

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN putovanja ( 29.12. 2016. Četvrtak) putovanje BEOGRAD –PARMA Sastanak grupe u 19.30 h na autobuskoj stanici LASTA (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice) u Beogradu. Predviđeno vreme polaska sa lastinog DOLAZNOG PERONA u 20.00 časova.Vožnja autobusom kroz Hrvatsku, Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.


2.DAN ( 30.12. 2016. Petak) PARMA – SALSOMAGGIORE TERMEU prepodnevnim satima dolazak u Parmu, drugi grad po veličini i značaju u Emiliji-Romanji. Parma ima dugu tradiciju u proizvodnji hrane („parmezan“ i „parmska pršuta“). Informativni obilazak centra grada pešice: Trg Garibaldi, romanska katedrala i krstionica iz XI veka, Episkopska palata. Slobodno vreme. Sastanak grupe na dogovorenom mestu oko 14.00 h. Nastavak puta za Salsomaggiore Terme. Po dolasku, smestaj u hotel posle 15.00 casova (po hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.


3.DAN (31.12.2016. Subota) SALSOMAGGIORE TERME -CINQUE TERRE- SALSOMAGGIORE TERMEDORUČAK. Polazak na fakultativni celodnevni izlet u Nacionalni park Cinque Terre – “pet zemalja” strm i nepristupačan deo Ligurijske rivijere na obali mora, jedinstven zbog svog spektakularnog položaja u nestvarnoj lepoti pejzaža, bajkovito šarenim kućicama, i do kraja 19.veka potpuno izolovanom od ostatka sveta. Danas se do njih stiže odlično organizovanim vozovima a u letnjem periodu brodićima. Vožnja autobusom duž veličanstvene stenovite obale do La Spezie, gde je ukrcavanje na voz kojim stižemo do mesta Riomaggiore – tipičan ligurijski gradić poznat po crkvi i srednjevekovnoj arhitekturi, odatle čuvenim parkom ljubavi Via dell` Amore do mesta Manarola – smeštenog na litici duž famoznog 2km dugog klanca. Nastavak putovanja do mesta Corniglia i Vernazze. Poslednja stanica je Monterosossa al Mare gde posle razgledanja grada ostaje slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe u dogovoreno vreme, ukrcavanje na voz i povratak do mesta La Spezia. Povratak u Salsomaggiore Terme u vecernjim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i individualni doček Nove Godine. SREĆNA NOVA GODINA! NOĆENJE.


4.DAN (01.01.2017. Nedelja) SALSOMAGGIORE TERME – MODENA – SALSOMAGGIORE TERMEDORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju (oko 16.00h) a mi vam preporucujemo fakultativni izlet za Modenu –grad jednog od najslavnijih tenora čuvenog Pavarotija. Odlazak u šetnju kvartom oko čuvene romaničke katedrale iz 12. veka, koja je pod zaštitom UNESCO-a, Piazza Grande, Plata D Este,… Povratak u hotel u poslepodnevnim časovima. NOĆENJE.


5.DAN (02.01.2017. Ponedeljak) SALSOMAGGIORE TERME – CREMONA – BEOGRAD DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju (oko 16.00h) a mi vam preporucujemo fakultativni izlet za Cremonu – grad najpoznatijih tvoraca violina, ciji ce Trg, Katedrala, Muzej violina I jos mnogo toga ostaviti utisak na svakog ko ga obidje I sigurno probuditi zelju da se ponovo vratite u ovaj srednjevekovni grad. Povratak u Salsomaggiore Terme u popodnevnim časovima po ostatak grupe,… Noćnja vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.


6.DAN (03.01.2017. Utorak) BEOGRAD Ocekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i granicnim prelazima).

USLOVI PLAĆANJA

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER i DINA kreditnih kartica Komercijalne banke isključivo u agenciji Argus Tours, ili 69 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, tri noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u izabranom hotelu u Salsomaggiore Termama , obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja. Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),оbaveznu gradsku komunalnu taksu za – za hotele sa 3* i 4* – 2 eur dnevno po osobi, i plaća se na recepciji hotela, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera), potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner San Marino Viaggi e Vacanze – Via 3 Settembre,99 (Admiral Point Center) – Repubblica di San Marino.

NAPOMENE

 

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče . Zbog saobraćajnih propisa u Montecatini-ju, ne postoji mogućnost da autobus dodje do samog hotela pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ovaj program ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena vezana za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

OPIS SMEŠTAJA

Hotel Domus 3* se nalazi na oko 600 m od železničke stanice. U sklopu hotela nalaze se restoran . recepcija.Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni. http://www.hoteldomus.net/

CENE FAKULTATIVE

Izlet za Cinque Terre 30 €; (u cenu ukljucen prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka,), Izlet za Modenu -15 €; Izlet za Cremonu -15 €. Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila,a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative je podložna promeni, prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS. Ovlasceni agent Silva travel.


UPIT ZA REZERVACIJU