IZABERITE DESTINACIJU

BEČ
NOVA GODINA 2017.

od 169€

Beč


BEČ

NOVA GODINA 2017

6 DANA – 3 NOĆI AUTOBUSOM

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i razgledanja 

 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U  € PO OSOBI: 

29. decembar 2016.
EUROPAHOUSE 3* 169 €
STAR INN Wien Schönbrunn 3* 219 €

 

PROGRAM PUTOVANJA

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 30.09.2016.

1.DAN putovanja (29.12.2016. Četvrtak ) BEOGRAD – BEČ
Sastanak grupe u 21.30 časova na autobuskoj stanici LASTA (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice) u Beogradu. Predviđeno vreme polaska sa lastinog DOLAZNOG PERONA u 22.00 časa. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.


2.DAN (30.12.2016. Petak ) BEČ – DONAUTURM
Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, katedrala Sv. Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg… Nakon razgledanja, smeštaj u hotel (оko 15.00h), a mi vam preporučujemo fakultativnu posetu Donauturmu (bečki toranj) odakle možete uživati u jedinstvenom pogledu na panoramu grada i u kafe-restoranu probati pravu bečku kafu i originalnu Sacher tortu sa šlagom. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.


3.DAN (31.12.2016. Subota) BEČ –PARNDORF – BEČ
DORUČAK. Slobodan dan za individualna razgledanja, šetnju okićenim ulicama u duhu »christkindlmarkta« ili fakultativna poseta Parndorfu, poznatom outletu sa preko 170 radnji napoznatijih brendovai šoping. U večernjim satima individualni doček na ulicama i trgovima uz zabavno-muzički program različitih žanrova (od klasike do rok-popa), kuvano vino, lokalne specijalitete i ponoćni vatromet iznad Pratera. Srećna Nova godina! Individualni povratak u hotel. NOĆENJE.


4. DAN (01.01.2017. Nedelja ) BEČ – SCHӦNBRUNN – »SRPSKI BEČ«
DORUČAK. Slobodan dan u Beču za individualna razgledanja, a mi vam preporučujemo fakultativnu posetu dvorcu Schönbrunn–veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave) i » Srpski Beč « – pešačku turu u pratnji bečkog domaćina koji će vam ispričati interesantne priče o ispreplitanim sudbinama Srbije, srskih velikana i ovog posebnog grada. NOĆENJE.


5. DAN (02.01.2017. Ponedeljak) BEČ – SUBOTICA/NOVI SAD/ BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela i organizovan odlazak do centra Beča. Slobodan dan u Beču do polaska za Srbiju oko 19.00h. Noćnja vožnja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti…


6. DAN (03.01.2017. Utorak ) SUBOTICA – NOVI SAD – BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

USLOVI PLAĆANJA

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 70 € (za hotel Europahouse 3*) i 110 € ( za hotel Star Inn 3* ) po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 3 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. švedski sto – samoposluživanje) u odabranom hotelu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana. Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom-ino agencijom , individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

OSIGURANJE


Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

NAPOMENE

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS SMEŠTAJA

EUROPAHOUSE HOTEL 3* Linzerstraße 429 Penzing, 1140 Vienna, okružen je mirnim baroknim parkom, smešten u zapadnom delu Beča, na oko 30 minuta tramvajem 49A,čija stanica se nalazi nedaleko od hotela kojim se stiže do Mariahilferstrasse i Westbahnhofa.Sve sobe su sa TWC-om,SAT TV,frižider … Gostima je na raspolaganju restoran gde se služi doručak. http://www.europahauswien.at/en/

STARR INN 3* se nalazi u 15. okrugu u blizini palate Šenbrun. Do srca grada I poznate trgovačke ulice Mariahilferstrasse voze metro linije U4 I U6, a stanica Lengefeld koja se nalazi na oko 100m udaljenosti od hotela. Standard sobe su sve sa TWC I fenom, LED TV, bežičnim internetom (WLAN). Gostima hotela je na raspolaganju restoran gde se služi doručak, privatna garaža koja se naplaćuje. www.starinnhotels.com

CENE FAKULTATIVE

Donauturm 10 € (deca do 6 g. starosti GRATIS) obuhvata organizovan prevoz u pratnji vodiča i obaveznu ulaznicu za lift kojim se stiže do vrha tornja; dvorac Schönbrunn 25 € po osobi – u cenu uključen grand obilazak dvorca u pratnji stručnog lokalnog vodiča i ulaznica – OBAVEZNA REZERVACIJA i plaćanje prilikom prijave za aranžman zbog ograničenog broja mesta; »Srpski Beč« 15 € po osobi (deca do 14 godina GRATIS) – u cenu uključen prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča; Parndorf 10 € po osobi. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je: Schönbrunn 30, Donauturm 20, Parndorf 20 putnika (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate); Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner KOMPAS- Siebensterngasse 21, Wien. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS Subagent Silva travel Lazarevac.

UPIT ZA REZERVACIJU